משרד עורכי הדין מאי מרקוביץ מטפל במקרים של רשלנות רפואית בתחומי ההריון , הלידה והילדים.

שאלות נפוצות

במקרה ואתם או אדם הקרוב אליכם נפגעתם על רקע רפואי ואתם חשים כי הצוות הרפואי שטיפל בכם, פעל שלא כשורה, ייתכן ומדובר במקרה של רשלנות רפואית.

לכל אדם או משפחה יש את הסיפור הפרטי שלו/שלה אבל יחד עם זאת, ניסיתי לרכז שאלות נפוצות הקשורות לניהול תביעה של רשלנות רפואית ולהביא באתר את המידע.

בכל שאלה נוספת, ניתן ליצור עימי קשר ולקבל תשובה.

כאשר נגרם לך נזק כתוצאה מטיפול רפואי ואתה חש שניתן היה למנוע אותו, זה הזמן לפנות לעו"ד העוסק בתחום של רשלנות רפואית לבחון זאת. עוה"ד, לאחר שיקשיב לספור המקרה יאסוף את החומר הרפואי הרלבנטי, יערוך יעוץ עם מומחים בתחומים הרלבנטיים ובמידה ואכן הייתה רשלנות רפואית במקרה שלך, תכתב חוות דעת רפואית. חוות דעת זו תצורף לכתב התביעה אשר יוגש לבית המשפט.

התשובה לשאלה זו מתחלקת ל-2 :

1. במידה ומדובר בנזקים אשר לא אובחנו במהלך ההריון, מדובר בתביעה של "הולדה בעוולה" ולכן, לפי פסיקה משנת 2012, עקרונית ניתן להגיש תביעות אלו עד הגיעו של הילד לגיל 7 !!!
חשוב להדגיש כי קיימים חריגים לכך ולכן במידה וברצונכם להגיש תביעת רשלנות רפואית הקשורה בנזקים בעובר שלא אובחנו, חשוב מאד שתפנו לעו"ד שיבדוק עד מתי בדיוק ניתן להגיש את תביעתכם.
2. במידה ומדובר בנזקים שנגרמו במהלך הלידה או לאחריה, בילדות, או אי מניעה של נזקים גם כאלו הקשורים להריון, ניתן להגיש את התביעה עד הגיעו של הילד לגיל 25, כיוון שעד גיל 18 נחשב הילד לקטין בתוספת של 7 שנים.

כן. אמנם כל עורך דין יכול, עקרונית להגיש תביעות ברשלנות רפואית אולם כמו בכל תחום אחר, יש משמעות לניסיון של עורך דין העוסק שנים בתחום הרשלנות הרפואית וטיפל במקרים רבים כאלו. עורך דין שתחום עיסוקו הוא רשלנות רפואית לרוב יכיר היטב את המטריה וניסיונו יוכל לתרום רבות לפתרון התיק וניהול ההליך.

היתרון הוא בכך שלעורך הדין ניסיון רב בתחום, וניסיון זה יוכל לתרום בפתרון התיק וניהולו.

רשלנות מוגדרת בסעיף 35 לפקודת הנזיקין כך:

"עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח-יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח-יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה".

במילים פשוטו, רשלנות רפואית היא כאשר הצוות הרפואי, בטיפולו במטופל, חרג מהסטנדרט הרפואי המקובל וכתוצאה מכך נוצר למטופל נזק. צוות רפואי יכול לכלול בתוכו את הרופא, האחות, המוסד הרפואי, טכנאי המעבדה וכדומה.

תביעת רשלנות רפואית יכולה להיות מוגשת נגד כל מוסד המספק שירותי בריאות, זה כולל : בתי-חולים, טיפת חלב, מכוני אולטרה סאונד, מעבדות גנטיות קופת חולים וכיוצ"ב.

במקרים של תיקי נזיקין, בניהם גם רשלנות רפואית, נהוג כי שכר הטרחה של עורך הדין משולם בסוף ניהול התיק וזאת רק במידה ועורך הדין הצליח להשיג פיצוי. נהוג, לקבוע מראש, בהסכם שכר טרחה את גובה האחוזים שיגבו במקרה שכזה. לאורך ניהול התביעה, על הלקוח לשלם את ההוצאות הקשורות לטיפול בתיק כגון : התשלום עבור איסוף החומר הרפואי, אגרות של בית משפט, חוות דעת וכדומה, וזאת ללא קשר להצלחה של ההליך המשפטי.

בתביעות של רשלנות רפואית, על מנת להוכיח את הרשלנות יש לתמול את התביעה בחוות דעת של מומחה או מומחים  בתחומים הרלבנטיים שבחוות דעתם יאשרו שהצוות הרפואי חרג בטיפולו מהסטנדרט הרפואי המקובל ולכן התרשל. חוות דעת נוספות יהיו לעניין הנזק שנגרם כמו גם לעניין הקשר בין הרשלנות לנזק.

לרוב תערך הבדיקה של הרשלנות במספר שלבים כאשר בשלב ראשון ישולם למומחה סכום עבור בדיקת התיק ורק במידה והוא יסבור כי אכן הייתה רשלנות רפואית ישולם ההפרש לחוות הדעת.

עלות כל חוות דעת תלויה בתחום ההתמחות של אותו מומחה ובמומחה עצמו. לרוב, ככל שתחום ההתמחות יותר מצומצם ויש פחות רופאים המוכנים לכתוב חוות דעת בתחום זה, עלות חוות הדעת תעלה.

סעיף 18 לחוק זכויות החולה קובע את הזכות של המטופל לקבל מהרופא או מהמוסד הרפואי העתק מהחומר הרפואי שלו. בדרך כלל עורך הדין שמטפל בתיק, יאסוף את החומר הרפואי של לקוחותיו. לשם כך, יהא עליך לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית, ובאמצעותו ניתן יהיה לפנות ולקבל את החומר הרפואי. איסוף חומר רפואי כרוך בתשלום, התשלום תלוי באגרה המבוקשת ע"י המוסד הרפואי וכמות החומר.  הטיפול באיסוף החומר הרפואי אורך זמן (יכול להגיע למספר חודשים) מכיוון שלא פעם מדובר בחומר רב ולרוב מתבקש חומר רפואי ממספר מוסדות רפואיים שונים.

מעורבותו של הלקוח בתיק של רשלנות רפואית תלויה בו. ישנם מספר שלבים שמעורבותו של הלקוח מתחויבת אך מעבר לכך זה תלוי ברצון של הלקוח להיות מעורב במה שמתרחש בניהול התיק.