רשלנות רפואית צעד אחר צעד

Facebook
Twitter
LinkedIn

תאום פגישה

אם אתם חשים כי נעשה לכם עוול בטיפול רפואי כלשהו, וכתוצאה מכך נגרם לכם נזק, תוכלו לתאם ולהגיע לפגישת יעוץ במשרדנו. פגישת הייעוץ היא ללא תשלום. על מנת שנוכל להתרשם מהמקרה, כדאי להביא לפגישה זו כמה שיותר מסמכים רפואיים רלבנטיים, כולל בדיקות רנטגן, אולטרה סאונד או MRI. במידה ולא ניתן להגיע לפגישה במשרדנו, ניתן ליצור קשר טלפוני ולנסות לתאם פגישה במקום חלופי.

איסוף החומר הרפואי

לאחר שנשמע את סיפור המקרה ונראה את המסמכים שבידכם, סביר להניח כי במידה ונחשוב שקיימת אפשרות לרשלנות רפואית, נבקש כי תחתמו על טפסי ויתור על סודיות רפואית ונאסוף את החומר הרפואי מהמוסדות הרלבנטים למקרה. איסוף חומר רפואי לוקח זמן והדבר תלוי בכמות החומר המבוקש והמוסד הרפואי ממנו נתבקש החומר. קבלת העתק של החומר הרפואי דורשת תשלום, לרוב מדובר במאות שקלים בודדים.

חוות דעת מומחה

לאחר קבלת כל החומר הרפואי, נעבירו למומחה רפואי שייעץ האם, לדעתו, ובהתאם לספרות הרפואית הקיימת, מדובר ברשלנות רפואית. כמו כן, האם קיים קשר בין הרשלנות הרפואית לבין הנזק שנגרם. במידה והתשובה של המומחה תהיה חיובית, נבקש כי יכתוב עבורנו חוות דעת רפואית אותה נוכל להגיש לבית המשפט. ייתכן מצב, כי המומחה יוכל לכתוב חוות דעת הכוללת את הרשלנות הנטענת, הנזק והקשר בניהם. יהיו מצבים שנדרש למספר חוות דעת כאשר אחת תהיה לעניין הרשלנות והאחרת או האחרות לעניין הנזק והקשר בינו לבין הרשלנות. מומחים אשר כותבים חוות דעת לעניין גובה הנזק, לרוב יבקשו לבדוק את הלקוח לפני כתיבת חוות הדעת שלהם.

כתב תביעה

לאחר שיהיו ברשותינו חוות דעת תומכות, נגיש תביעה לבית המשפט. ההחלטה אם להגיש את התביעה לבית המשפט השלום או המחוזי היא החלטה שנובעת מהערכה של גובה הסכום התביעה. לבית משפט השלום יוגשו תביעות שסכום הפיצויים בהן מוערך עד ל-2.5 מיליון ₪, ולבית המשפט המחוזי יוגשו התביעות שסכום הפיצוי בהן מוערך ביותר מ-2.5 מיליון ₪. ישנם שיקולים אסטרטגיים נוספים. לאחר הגשת התביעה נשלח העתק שלה, בתוספת הזמנה לדין למוסד הרפואי הנתבע. המוסד או הרופא הנתבע יעביר את התביעה לחברת הביטוח שלו ועורכי דינם יתחילו בבדיקה של הטענות.

כתב הגנה

לפי החוק, על הצד הנתבע להגיש הגנה תוך 30 יום מקבלת כתב התביעה. בפרקטיקה של תביעות רשלנות רפואית זה קצת שונה. עורכי הדין מטעם חברת הביטוח שקיבלו לידם את התיק צריכים ללמוד אותו וזה אומר: לאסוף את כל החומר הרפואי ולהתייעץ עם מומחים. שני דברים אלו לוקחים זמן. לכן מקובל, בתיקי רשלנות רפואית, לאשר ארכה להגשת כתב הגנה. הארכה יכולה להיות ל-60 יום ויותר, תלוי בנסיבות המקרה.

הליכים מקדמיים

טופס ויתור על סודיות רפואית
לאחר שהנתבעים יקבלו את התביעה הם יבקשו כי התובעים יחתמו על טופס ויתור על סודיות, על מנת שהם יוכלו לאסוף את כל החומר הרפואי שלהם. כאשר תובעים בעניין שברפואה, על פי רוב, יש לאפשר איסוף של חומר רפואי זה. (מקרים שלא מאפשרים אלו מקרים שמבוקש חומר רפואי לא רלבנטי למקרה.) חשוב לחתום על טפסים אלו בהקדם, שכן אחרת יוכלו הנתבעים לטעון שהתעכבו באיסוף החומר ולכן אינם יכולים להגיש את הגנתם.

גילוי מסמכים

מדובר בגילוי של כל המסמכים המצויים ברשות התובע כגון : כתבי בית דין, התכתבויות שונות, חוות דעת, לעיתים צילומים, בדיקות אולטרה סאונד וכדומה.

שאלונים

בתביעת רשלנות רפואית, הצדדים רשאים להגיש שאלונים לצד השני. שאלונים אלו באים על מנת לקבל מידע נוסף על הצד השני, על מנת לבחון את אמינות הצד השני, או במקרה של רופא או מוסד רפואי את המקצועיות שלהם ועוד. במידה ומקרה מסוים יגיע לדיון הוכחות יוכל כל צד, להשתמש בשאלות שנשאלו ובתשובותיהם על מנת ל"נגח" את הצד השני.

דרך של פשרה

רוב התיקים ברשלנות רפואית יסתיימו בפשרה, יש דרכים שונות להגיע לפשרה:

תחשיבי נזק

זהו הליך פשרה באמצעות בית המשפט. כל צד יגיש לבית המשפט חישוב של הפיצוי, אשר לדעתו, מגיע במקרה נשוא התביעה. בית המשפט יעבור על תחשיבי הנזק ויציע הצעת פשרה. הצעה זו תהיה מורכבת מסכום הנזק, כפי שהוא מוערך על ידי בית המשפט (מקריאת התחשיבים בלבד) וסיכויי התביעה להתקבל. על סמך הצעה זו יוכלו הצדדים לנסות ולסיים את התביעה בפשרה. כמובן, שבמידה ויצליחו יוגש לבית המשפט הסכם פשרה.

משא ומתן ישיר

מדובר במשא ומתן ישיר מול נציגי חברות הביטוח או מול עורכי הדין של חברות הביטוח. במידה ויצליחו הצדדים להגיע לכדי פשרה, יוגש לבית המשפט הסכם פשרה ובכך תסתיים התביעה.

גישור

הצדדים בוחרים מגשר, על פי רוב יהיה זה עורך דין ותיק בתחום הנזיקין או שופט בדימוס. מול המגשר הנבחר,יביאו הצדדים את טיעוניהם השונים. המגשר, לאחר שישמע את טענותיהם יציע הצעה לפשרה. במידה ויצליחו הצדדים לסיים את התיק לפי הצעתו, ישלחו הסכם פשרה חתום לבית המשפט. במידה ולא, יחזרו לבית המשפט כאילו לא התנהל הליך הגישור. היתרון של הליך זה הוא שהמגשר הוא דמות אובייקטיבית וכל צד יוכל להביא בפניו נתונים חסויים שאינו מעוניין לחשוף בפני הצד השני בשלב זה של ניהול התביעה.

הוכחות

במידה והצדדים לא הצליחו להגיע לכדי פשרה, ינוהל הליך הוכחות בבית המשפט. בהליך זה, כל אחד מהצדדים יציג את עדיו הכוללים את הרופאים שכתבו את חוות הדעת, התובעים עצמם/ הנתבעים ולעיתים עדים רלבנטיים נוספים. תחילה יופיעו עדי התובע ולאחר מכן עדי הנתבע. לכל צד יש את הזכות לחקור את העדים של הצד שכנגד ובחקירה זו, לנסות ולערער את עמדתם.

סיכומים

לאחר שהסתיים הליך ההוכחות, יגיש כל צד סיכומים. סיכומים אלו, כשמם כן הם, באים על מנת לסכם בפני בית המשפט את כל מה שהובא בפניו. בסיכומים אלו, ינסה, כל צד, לשכנע כי על פי סיכום כל הנתונים שהובאו בפני בית המשפט עליו לפסוק לטובתו.

פסק דין

בפסק הדין יכריע בית המשפט האם לדעתו הייתה רשלנות רפואית במקרה המדובר, ובמידה וכן, מהו גובה הפיצוי שמגיע לתובע.
יתכנו מקרים שבית המשפט יבקש להכריע תחילה האם הייתה רשלנות רפואית ויינתן פסק דין חלקי רק לעניין זה, ורק לאחר מכן, באם פסק בית המשפט כי אכן הייתה רשלנות, יוגשו הטענות לגובה הנזק ופסק דין בעניין זה.